top of page

Disclaimer

Deze website is eigendom van Hermeion. De disclaimer heeft betrekking op alle informatie op de website van Hermeion en niet op alle andere websites die vanuit de website van Hermeion via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht. 

Betrouwbaarheid informatie 
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hermeion. De gegevens op de website van de Hermeion zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie in het geheel, onze producten en onze diensten. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Hermeion kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. 

Aansprakelijkheid 
Hermeion is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van de Hermeion heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies. 

Auteursrecht 
Geen van de informatie op de website van Hermeion mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Hermeion. 

bottom of page