© 2020 Hermeion

Tuilland 8, 3941 KE Doorn

Contact | Site map | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy

doing work together_edited_edited.jpg
 

Organisatieontwikkeling

Het ontwikkelen van een organisatie vraagt een systemische aanpak die aandacht organiseert voor alle facetten van de verandering. Het gaat over de ontwikkeling van visies en plannen, over inrichten, structureren en organiseren. Maar ook over samenwerken en leiderschap, over opvattingen, weerstanden, motieven en emotie. 

Co-creatie

In onze praktijk benaderen wij opdrachten verder vanuit meerdere disciplines en gezichtspunten tegelijk. Daarbij werken we nauw samen met management en directie en andere betrokkenen in uw bedrijf. Waar de opdracht of situatie vraagt om specifieke vakinhoudelijke kennis of expertise werken wij verder actief samen met zorgvuldig door ons geselecteerde specialisten. 

Planmatig

Ieder traject start met uw vraag, een adequate analyse van uw actuele situatie en gewenste doelen. Een gedragen plan van aanpak vormt de basis van iedere opdracht. 

 

Visie en richting

Middels een visie beantwoordt een team of organisatie de vraag, hoe zij zichzelf ziet in de wereld van morgen. Een visie biedt het kader voor keuzes en de richting waarin de organisatie wil ontwikkelen. Wij begeleiden u en uw organisatie bij het formuleren van een visie en een strategische koers.

Inrichting en organisatie

Hermeion denkt en werkt mee om structuren en processen te laten aansluiten op de organisatiedoelstellingen. En waar nodig veranderingen door te voeren en te begeleiden. U kunt denken aan vragen die samenhangen met de volgende thema's: taken, verantwoordelijkheden en functies, in-, door- en uitstroom, processen en organisatie, rapportage en overlegstructuur, systemen en middelen, houding en gedrag, leren en ontwikkelen.

Leidinggeven en samenwerken

Onze aanpak bij organisatieveranderingen en – ontwikkeling is gericht op effectief samenwerken. Leidinggevenden en medewerkers binnen uw organisatie spelen daarbij een belangrijke rol. Door hen vanaf de start actief te betrekken, ontstaat een optimaal klimaat voor veranderen.

Zingeving en bewustzijn

Voor organisaties die daar aan toe zijn gaan wij een stap verder. Op een dieper niveau kunnen we met u en uw mensen aan de slag met zingevingsvragen en bewustzijnsontwikkeling.