top of page
Giving a Presentation_edited_edited_edited.jpg

Leiderschap

Individueel en groepsgewijs ontwikkelen

Goed werkende organisaties worden geleid door goed functionerend management. Voor versnelling en verdieping van de ontwikkeling van leidinggevenden, ontwikkelden wij verschillende begeleidings- en coachingstrajecten. 

Bij al onze programma's besteden wij veel aandacht aan de context waarin nieuw gedrag tot uiting moet komen. In belangrijke mate draagt dit bij aan een succesvolle ontwikkeling.

Netwerken

Begeleide Intervisie

Onder begeleiding samenwerken, spiegelen en leren van en met collega's. Direct aan de slag met dilemma's en problemen uit uw eigen werkpraktijk.

Professional Man

Persoonlijke Coaching

Coaching maakt zelfbewuster en stimuleert ontwikkeling. Samen met een ervaren coach werkt u aan een versnelling en verdieping in uw functioneren als mens en manager.

doing work together_edited.jpg

Strategische Oriëntatie Ronde

U neemt afstand van de dagelijkse operatie om onder begeleiding, maar samen met uw team, te werken aan een gedragen en op waarden gebaseerde toekomstvisie.

Business Meeting

Team Ontwikkeling

Team ontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van de effectiviteit van uw (management-)team. Onder begeleiding van een teamcoach werkt u aan het vertrouwen in de groep en de onderlinge samenwerking.

Brainstorming

Business Coaching

Samen met een persoonlijke coach en trainer werkt u gestructureerd aan uzelf en uw team. Samen ontwikkelt u manieren die het werkplezier vergroten en uw team of organisatie tot betere resultaten leiden.

Collega's die samenwerken

Leiderschapsdialogen

Soms lopen in een team de spanningen op. Het is dan tijd om afstand te nemen om alle dingen die spelen (ook in de onderstroom) samen op een rijtje te zetten. In dialoog met elkaar. In alle open- en eerlijkheid.

bottom of page