top of page
  • Foto van schrijverErwin Hollestelle

Een visie formuleren met je team

Een visie formuleren kan op organisatieniveau, maar natuurlijk ook heel goed op afdelings- en teamniveau. Wanneer in een organisatie de onderliggende teams investeren in een teamvisie, investeert men in teamontwikkeling en trekt men meer eigenaarschap naar zich toe. Omdat een team niet op zichzelf staat is het belangrijk de relevante input van boven, lees: de strategische kaders van hogerhand, te betrekken. Natuurlijk is het óók belangrijk afstemming te zoeken met andere relevante spelers om het team heen, w.o. in- en externe opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

 

Een gezamenlijk geformuleerde teamvisie biedt houvast voor de lange termijn ontwikkeling van een organisatie. Het is een instrument, een middel om:  

 

  • de neuzen in het eigen team te richten

  • strategische keuzes samen voor te bereiden

  • een gezamenlijke taal te ontwikkelen

  • afstemming te hebben met relevante derden (w.o. hogere leiding, toeleveranciers, samenwerkingspartners)

  • uit te (kunnen) dragen, verwoorden waar team voor staat en aan werkt (communicatie)

  • gedragen doelstellingen voor te bereiden

  • te prioriteren en te plannen

  • overige

 

Als team een gezamenlijke visie formuleren is een cyclisch proces. Hoe krachtiger de visie is, hoe duurzamer, toekomstbestendiger. Evengoed leven we in een snel veranderende wereld, wat vraagt van het team om een visie ook op gepaste momenten te evalueren en desgewenst bij te stellen/ verder te ontwikkelen.

 

Voor het formuleren van een visie werk ik zelf graag met het model van Collins & Porrras: Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. De inzichten stammen uit 1997, maar bieden nog steeds een handzame structuur voor het formuleren van een visie. Een ander handig model beschrijft Jaap Boonstra in zijn tekst: Identiteit van Organisaties (2023).  

Een visieproces kun je tot slot als team zelf organiseren en vormgeven, maar natuurlijk ook onder begeleiding. Een en ander is afhankelijk van hoe diep je wilt gaan, hoeveel tijd je ervoor wilt uittrekken en natuurlijk hoe comfortabel je je voelt met de materie.


Een visie formuleren kan op organisatieniveau, maar natuurlijk ook heel goed op afdelings- en teamniveau.


5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page